Overslaan en naar de inhoud gaan

regels pupbemiddeling, dekreuenlijst en kennelvermelding

Pupbemiddeling:
Gelieve hieronder het aangepaste reglement te vinden:
 • beide ouders hebben een DNA attest voor ichthyosis
 • beide ouders hebben een officieel HD certificaat
 • beide ouders hebben een officieel ED certificaat
 • beide ouders hebben een officieel oogcertificaat dat niet ouder is dan 1 jaar op het moment van de dekking
 • de fokker is ten minste 1 jaar onafgebroken lid van de GRCB
 • de moeder van het nest nam deel aan ten minste 1 GRCB activiteit: ofwel Jonge Honden en Veteranendag ofwel Clubmatch ofwel Workingtest. Op het gedeelte show dient ten minste een ‘zeer goed’ behaald te worden. Op het gedeelte werk dient men geslaagd te zijn op de workingtest.
 • er wordt enkel bemiddeld voor puppy's die een officiële FCI stamboom krijgen
Indien de breedcard wordt aangepast gaan we onze huidige vereisten herevalueren.

Pupbemiddeling kan aangevraagd worden via de GRCB website via het online formulier.

Dekreuenlijst:
Door de aanpassing voor pupbemiddeling passen wij mede onze eisen aan om op de dekreuenlijst gepubliceerd te mogen worden:
 • de reu heeft een DNA attest voor ichthyosis
 • de reu heeft een officieel HD certificaat
 • de reu heeft een officieel ED certificaat
 • de reu heeft een officieel oogcertificaat
 • de reu dekt enkel teven met een FCI stamboom
 • de eigenaar is ten minste 1 jaar onafgebroken lid van de GRCB
 • de reu nam deel aan ten minste 1 GRCB activiteit: ofwel Jonge Honden en Veteranendag ofwel Clubmatch ofwel Workingtest. Op het gedeelte show dient ten minste een ‘zeer goed’ behaald te worden. Op het gedeelte werk dient men geslaagd te zijn op de workingtest.
Indien uw reu nog niet deelnam aan een clubactiviteit, voorziet de GRCB een overgangsjaar waarin u de tijd heeft dit in orde te brengen.

Vanaf januari 2021 zullen alle reuen verwijderd worden uit de lijst die niet voldoen aan de minimumeisen.
 
Het spreekt voor zich dat extra behaalde gezondheidstesten of kwalificaties kunnen vermeld worden op hun pagina, samen met een schitterende foto.
Denk eraan jaarlijks het hernieuwde ECVO certificaat door te sturen naar de verantwoordelijke van de fokcommissie.
 
Nieuwe dekreuen kunnen aangemeld worden via het online formulier op de GRCB website en mits een éénmalige betaling van 25 euro op ons rekeningnummer.
Kennelvermelding:
Uit navraag blijkt dat het niet altijd even duidelijk is wat wordt verwacht van fokkers die een kennelvermelding hebben op de GRCB website.
Na vergaderen is het GRCB bestuur tot volgende consensus gekomen:
 • De fokker is tenminste 1 jaar onafgebroken lid van de GRCB
 • Men fokt enkel puppy's die een FCI stamboom krijgen
 • Men fokt enkel met ouderdieren die getest zijn op heupdysplasie en elleboogdysplasie (officiële certificaten zijn hiervan voorhanden).
 • Bij beide ouderdieren hebben een officieel oogcertificaat dat niet ouder is dan 1 jaar op het moment van de dekking.
 • Beide ouders hebben een ichtyosis attest (door DNA of resultaat van ouderdieren).
 • Jaarlijks wordt een bijdrage betaald van 50 euro.
 • De fokker doet inspanningen om zijn puppykopers aan te zetten tot het aansluiten bij de GRCB.
Indien blijkt dat een fokker zich (herhaaldelijk) niet houdt aan deze afspraken, dan kan zijn/haar kennelvermelding verwijderd worden van de GRCB website.