Overslaan en naar de inhoud gaan

Ons Doel

Ons doel.

De banden tussen Golden Retrievereigenaars aan te halen en de liefhebbers van de verschillende disciplines in de hondensport te helpen en te begeleiden bij het uitoefenen van hun hobby. Leden die graag een nestje willen fokken helpen met raad en daad. Nieuwe puppy eigenaars begeleiden bij de opvoeding en eventueel de africhting van hun Golden teneinde de mooie, goed opgevoede en/of afgerichte Golden te promoten als ideale hond, zowel in de wereld van tentoonstelling als als hulp van de jager EN als aangename huisgenoot, lief met baas en kinderen.

De voordelen van lidmaatschap zijn:

Deelname aan alle activiteiten, georganiseerd door de Club. Abonnement op het Golden Retriever Magazine. Fokadvies en vermelding op de "pupinfo". Info die wij verkrijgen van alle mogelijke kynologische organen, clubs, verenigingen. Steun indien mogelijk en nodig!

Onze activiteiten :

Elk jaar organiseren wij : Een kampioenschapstentoonstelling. Working-tests. Wandelingen: lente- en herfstwandeling.    
Geregeld een informatieve avond over specifieke onderwerpen omtrent de Goldens, *indien leden hier om vragen en aanwezig zijn...

Informatie:

Onze leden krijgen allerhande informatie via ons Golden Retriever Magazine dat om de drie maanden verschijnt (als leden een magazine helpen maken....) . Hierin vinden zij onze officiële mededelingen, verslagen en aankondigingen van onze activiteiten en interessante artikels over het fokken, alsook de omgang met en de verzorging van onze lievelingsdieren.

Hoe lid worden ?

ledere kandidatuur moet ingediend worden op het online aansluitingsformulier. Deze aanvraag, ondertekend door een peter-/meter-lid van de vereniging, wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering voor-gelegd. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 40 Euro voor werkende leden en 13 Euro voor bijleden ( min. 18 jaar).