Buitenlandse resultaten 2018

Gelieve uw buitenlandse resultaten (enkel de geplaatste honden) door te geven via het online formulier (enkel voor clubleden!).

Envoyez vos résultats internationaux (seuls les chiens placés) en utilisant le formulaire en ligne (uniquement pour les membres!).

Please send your international results (only the placed dogs) using the online form (only for members!).

updated: 31/12/2017

Naam
(nom
/ name)

eigenaar
(propriétaire
/ owner)

klasse
(classe
/ class)

result.

keurmeester
(juge
/ judge)

 
         
Onbepaald