Aankondiging nieuw bestuur

Tout le contenu de cette page n'est disponible que pour les membres. connectez-vous avec GRCBxxxx où xxxx est votre numéro de membre (666 devient 0666)

Tijdens onze eerste bestuursvergadering donderdag 16/03/2023 werd de verdeling van de taken als eerste besproken, met als volgende resultaten: 

Voorzitter: Emilie Van Campenhout
Secretariaat: Kevin Buyckx 
Penningmeester: Philippe Schoonjans