Vergeet het lidgeld niet - N'oubliez pas les frais d'adhésion

bezint eer ge begint

Het bestuur van de GRCB, KKUSH 1094, realiseert zich dat de vraag naar pups bijzonder groot is. 

Het bestuur meldt, gezien de sociale afstandsregel, dat heel wat fokkers met naam en faam het niet zien zitten om hun teef te laten dekken enkel en alleen om aan de overgrote vraag te voldoen….

l' adhésion

cotisation 2021: Les montants actuels sont: membre principal: 35 €, membre supplémentaire 10 €
Vous pouvez payer la cotisation sur le compte suivant:
     IBAN BE 73 8508 1895 7860
Administration des membres du GRCB
Hans Blancke
Frans Louwersstraat 4, 9032 Wondelgem
Indiquez votre numéro de membre..

Français

Pages