Veel dank aan alle deelnemers om zich strikt aan onze COVID maatregelen te houden tijdens het voorbije show-weekend.

Lidmaatschap (l' adhésion / membership)

Aanpassingen lidgeld 2020.

De huidige bedragen zijn: hoofdlid: 35 € (goedgekeurd op de algemene ledenvergadering 2019), bijlid 10 €

Op de algemene ledenvergadering van 2019 is tevens goedgekeurd dat leden, woonachtig buiten België enkel het jaaroverzicht (magazine 4) ontvangen. Wensen ze alle magazines te ontvangen dan betalen ze een jaarlijkse bijdrage van 10 € voor de port kosten.

English

Pages