29/2/2020: ALV (om 10 uur) -trim & show namiddag, Turnhout

Lidmaatschap (l' adhésion / membership)

Aanpassingen lidgeld 2020.

De huidige bedragen zijn: hoofdlid: 35 € (goedgekeurd op de algemene ledenvergadering 2019), bijlid 10 €

Op de algemene ledenvergadering van 2019 is tevens goedgekeurd dat leden, woonachtig buiten België enkel het jaaroverzicht (magazine 4) ontvangen. Wensen ze alle magazines te ontvangen dan betalen ze een jaarlijkse bijdrage van 10 € voor de port kosten.

English

"du Bois du Héron” (+)

De GRCB condoleert de familie van Mevrouw Christiane Vandeput.
Haar affix “du Bois du Héron” betekende in 34 jaren een sterke Belgische kennel met show- & werkhonden.

Le GRCB présente ses condoléances à la famille de Mme Christiane Vandeput.
Son affixe "du Bois du Héron" signifiait un solide chenil Belge avec chiens d'exposition et de travail pendant 34 ans!

Pages