Reglement Selectie:

Algemeen.

Enkel de rasclub die erkend is door de KKUSH en die door de KMSH aanvaard werd volgens het algemene reglement “Selectie”, is bevoegd om Selectiedagen Schoonheid & Karakter te organiseren voor zijn ras met het doel de honden te selecteren waarvan de morfologische en natuurlijke kwaliteiten beantwoorden aan de standaarden exterieur en werk van de FCI. De Selectie bestaat uit drie luiken:

 1. Exterieur.

 2. Natuurlijke kwaliteiten.

 3. Sociabiliteit.

De Selectie staat open voor alle fokkers en liefhebbers

Toelatingsvoorwaarden

 1. Minimumleeftijd: 15 maanden

 2. In bezit zijn van een officiële stamboom erkend door de KKUSH

 3. In bezit zijn van een officieel attest HD-onderzoek, erkend door de KKUSH, met uitslag HD/A, HD/B of HD/C.

 4. Inschrijvingen goed leesbaar ingevuld, met copie van de hierboven vermelde documenten, sturen naar het secretariaat van de club, voor sluitingsdatum

 5. Inschrijfgeld betalen voor het verstrijken van de inschrijfdatum.

Praktische organisatie

 1. Zowel het exterieur als de aanleg voor het werk zullen gekeurd worden door twee keurmeesters in college, gekozen door het comité van de organiserende club uit de lijst van 7 keurmeesters (exterieur en werk) erkend door de KKUSH, voorgelegd door de rasclub aan de Raad van Bestuur van de KMSH en door deze goedgekeurd.

 2. De organiserende club zal ervoor zorgen dat het terrein zich leent tot de eisen van de drie luiken van de selectie.

 3. De organisatie zal het nodige wild ter beschikking stellen en toezien op de kwaliteit van het wild.

 4. Het wild dat aan de deelnemer overhandigd wordt, zal door deze gecontroleerd worden en enkel door zijn hond gebruikt worden. De deelnemer is verantwoordelijk voor de staat van zijn wild.

 5. De selectiedagen zullen bij voorkeur één keer per jaar georganiseerd worden, na de opening van het jachtseizoen om de beschikbaarheid van vers wild te garanderen. De keuze van het terrein en de organisatie gebeuren in samenwerking tussen de fok- en de werkcommissie van de rasclub.

 6. Er is geen minimum- noch maximumaantal deelnemers om een selectiedag te organiseren.

 7. De eigenaar mag zijn hond door een derde persoon laten voorbrengen op voorwaarde dat dit bij de inschrijving gemeld werd en in het programma vermeld wordt.

1. Exterieur

Alle voorgebrachte Retrievers zullen beoordeeld worden door twee keurmeesters bevoegd voor de selectie “exterieur”.

 • De honden moeten minstens de kwalificatie “zeer goed” behalen.

 • Angstige en/of agressieve honden zullen van de selectie uitgesloten worden.

 • Elke hond zal een keurverslag krijgen na beoordeling.

2. Natuurlijke kwaliteiten

Bij het beoordelen van de natuurlijke kwaliteiten zal er vooral rekening gehouden worden met de natuurlijke aanleg van de hond om te markeren en om het wild te vinden.
De proeven zullen gehouden worden in een natuurlijke omgeving en de realiteit van de praktische jacht zo dicht mogelijk benaderen.
De proeven gebeuren op koud wild, bij voorkeur eenden, van onberispelijke kwaliteit, dat niet ingevroren geweest is.
De proeven moeten gekeurd worden door minstens één keurmeester bevoegd voor het werk. Zij/hij beoorde(e)lt(en) het gedrag voor het wild, de kwaliteit van het opnemen, de spontaneïteit en de snelheid van het apporteren, de zachtheid in de bek en het ter hand stellen van het wild. Er wordt een schot afgevuurd uit een jachtgeweer bij het begin van de oefeningen markeren en apporteren uit diep water, op een afstand van ongeveer 10 meter van de hond. Er wordt geen handling gevraagd.
De werkproef zal bestaan uit:

 1. Markeerproef in lichte dekking, op een redelijke afstand (40 tot 60 meter). Een zoekafstand op maximum 10 meter van het valpunt zal getolereerd worden

 2. Apport uit diep water. Het wild wordt in het water gegooid in het zicht van de hond, op een afstand van 10 tot 20 meter. De hond gaat spontaan het water in, neemt het wild op en stelt het ter hand, alvorens zich te schudden.

 3. Verloren zoeken in een dekking die het wild voldoende verbergt. De hond bewijst voldoende initiatief te nemen om te zoeken in een omtrek van minstens 50m op 50m, waar drie stukken wild gelegd werden op afstand van mekaar.

De Retriever is attent, rustig op post en mag aangelijnd of los worden voorgebracht. Het los of aangelijnd voorjagen heeft geen invloed op het resultaat.

De hond moet slagen voor de drie proeven om te voldoen voor het luik “natuurlijke kwaliteiten”.

3. Sociabiliteit.

De belangrijkste doelstelling van deze proef is vast te stellen of de voorgebrachte Retriever een evenwichtig karakter en een sociaal temperament heeft.

Elke vorm van overdreven angstig of agressief gedrag leidt tot uitsluiting van de Selectie.

De sociabiliteitproef bestaat uit drie delen:

 1. Sociabiliteittest in de onmiddellijke aanwezigheid van verschillende personen

 2. Confrontatie van de honden met onbekende voorwerpen en onvoorziene situaties

 3. Test van sociaal gedrag tov de andere honden.

De hond moet slagen in deze drie delen om te voldoen voor het luik “socialisatie”.

De sociabiliteitproef zal gekeurd worden door een werkkeurmeester en een schoonheidskeurmeester in college.

Resultaten Selectie Schoonheid & Karakter

Om de Selectie Schoonheid & Karakter te behalen moeten de honden voldoen voor de drie luiken:

Het secretariaat van de rasclub zal in de catalogus vermelden welke honden al dan niet geslaagd zijn voor de Selectie en deze gegevens doorsturen naar de KMSH, de VdA en Sectie 1a.

Het certificaat “Selectie Schoonheid & Karakter + jaartal” wordt erkend door de KMSH en zal door het plaatsen van een stempel op de originele stamboom bevestigd worden

Voordelen behalen Selectie

 1. Aanbeveling door de rasclub

 2. Voorrang bij de pupbemiddeling

Nederlands