Ons Doel aangepast (3 juli 2012)

De banden tussen Golden Retrievereigenaars aan te halen en de liefhebbers van de verschillende disciplines in de hondensport te helpen en te begeleiden bij het uitoefenen van hun hobby. Leden die graag een nestje willen fokken helpen met raad en daad. Nieuwe puppy eigenaars begeleiden bij de opvoeding en eventueel de africhting van hun Golden teneinde de mooie, goed opgevoede en/of afgerichte Golden te promoten als ideale hond, zowel in de wereld van tentoonstelling als als hulp van de jager EN als aangename huisgenoot, lief met baas en kinderen.

De voordelen van lidmaatschap zijn:(*zie ook lager!)

Deelname aan alle activiteiten, georganiseerd door de Club. Abonnement op het Golden Retriever Magazine. Fokadvies en vermelding op de "pupinfo". Mogelijkheid tot het bijwonen van allerlei informatieve voordrachten, aan gereduceerd tarief! Vermindering op het abonnementsgeld van het maandblad "Woef". Toegang tot de Database (data waar we van op de hoogte zijn, kunnen we bespreken, niet meer, niet minder....). Kortingen waar we die verkrijgen, op vertoon van uw GRCB-lidkaart (ondermeer: De Wandelstok in Beerse, Eurregio...) . Info die wij verkrijgen van alle mogelijke kynologische organen, clubs, verenigingen. Steun indien mogelijk en nodig!

Onze activiteiten :

*Uiteraard kunnen we maar een magazine maken en/of activiteiten organiseren als leden mee het magazine vorm helpen geven en voorstellen indienen die haalbaar zijn!
Aan de leden om pro-actief 'hun' club te steunen! (na bestuursvergadering van 2 juli 2012!)
 
Elk jaar organiseren wij : Een kampioenschapstentoonstelling. Een Selectiedag en een Fokdag  (2 x jaar). Veldwedstrijden op klein wild in het veld, bos en te water. Africhtingsdagen, working-tests en proeven allerlei. Wandelingen: lente- en herfstwandeling.
Geregeld een informatieve avond over specifieke onderwerpen omtrent de Goldens, *indien leden hier om vragen en aanwezig zijn...

Informatie:

Onze leden krijgen allerhande informatie via ons Golden Retriever Magazine dat om de drie maanden verschijnt (als leden een magazine helpen maken....) . Hierin vinden zij onze officiële mededelingen, verslagen en aankondigingen van onze activiteiten en interessante artikels over het fokken, alsook de omgang met en de verzorging van onze lievelingsdieren.

Hoe lid worden ?

ledere kandidatuur moet ingediend worden op het online aansluitingsformulier. Deze aanvraag, ondertekend door een peter-/meter-lid van de vereniging, wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering voor-gelegd. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 35 Euro voor werkende leden en 10 Euro voor bijleden ( min. 18 jaar).

Nederlands