BALV GRCB 26 maart 2023 om 13u30

Deze zal doorgaan op zondag 26 maart 2023 om 13u30.

Locatie : De Waterski, Elzendreef 30, 2900 Schoten

Agenda :

  • Opening door de voorzitter
  • Vaststelling van de aanwezigheden
  • Bespreking van de nieuwe statuten *

* Voor deze Bijzondere Algemene vergadering is een aanwezigheid van 2/3de meerderheid vereist voor bespreking van wijziging van statuten.
Indien geen twee derde van de leden aanwezig zijn, wordt de vergadering geschorst en verdaagd naar een nieuwe Bijzondere Algemene Vergadering. (Datum te bepalen)
Op deze tweede Bijzondere Algemene Vergadering volstaat stemming door de aanwezige leden om met 2/3de meerderheid de nieuwe statuten goed te keuren.

Voor vragen kan u terecht bij Emilie Van Campenhout via emilievancampenhout21@gmail.com

Nederlands