Angelonato Grandioso

Angelonato Grandioso is “Belgische Jeugd kampioen & Luxemburgs Jeugdkampioen” geworden.
Angelonato Grandioso est devenu “Champion Jeune de Belgique & Champion Lux. Junior”.
Angelonato Grandioso is now “Belgian Junior Champion & Lux. Junior Champion”.

Angelonato Grandioso
( Ch Golden Rose-Bay's Nordic Magical Mystery - Ch Angelonato Heaven Sent )

Fokker/Eleveur/Breeder : Natascha Borisevich
Eigenaars/Propriétaires/owner : Kathy Braeckman & Brigitte Bracke

De nodige punten hiervoor behaalde hij op volgende shows :
Les points nécessaires ont été obtenus aux expositions suivantes :
He obtained the necessary points on the following shows:

  • 22/04/2019: GRCB Junior & veteranshow - 1U & BOS - keurmeester: Catherine Pill
  • 28/04/2019: Junior & veteranshow Lovanium - 1U - keurmeester: Mrs Robbins
  • 04/05/2019:  Gent - 1U & BOB - keurmeester: Ronny Blomme
     
  • 12/05/2019: Luxembourg - 1U & BOB junior – keurmeester: Borge Espeland.

Proficiat aan de eigenaar en fokker.
Félicitations au propriétaire et éleveur.
Congratulations to owner and breeder.

Indéfini