Zeewandeling 29-10-2017

Dit Jaar gaat onze jaarlijkse strandwandeling door in Nieuwvliet, gelegen tussen Breskens en Cadzand. Sinds enkele jaren voorzien we voor elk wat wils, de die hards kunnen 15 km wandelen, gespreid over de voor- en namiddag. Voor de anderen is er in de namiddag een wandeling van 8 km en 4 km. (Is 15 km te veel maar lukt het niet om in de namiddag te wandelen, dan kan je natuurlijk altijd inschrijven voor de 15 km en enkel de ochtendetappe van 7 km meestappen).

In de namiddag wandelen we door de "verdronken zwarte polder". (honden aangelijnd) waarna we via het strand (honden vrij) terug keren.

Inschrijven: Klik hier

De in 1623 aangelegde Zwarte Polder overstroomde in 1802 en werd zo de Verdronken Zwarte polder. Een deel werd herdijkt: dat is nu de naastgelegen Herdijkte Zwarte Polder, tegenwoordig eveneens natuurgebied. Dit afwisselende gebied, met strand, duin en struweel is een leefgebied voor veel vogel- en plantensoorten.

Het in- en uitstromende zeewater vormde geulen in de voormalige akkers en zette klei en slib af. Hier is een hoog opgewassen schor ontstaan. De wind zorgde ervoor dat de restanten van de  dijk overstoven werden door zand. Zo ontwikkelden zich de duinen aan de zeezijde.

Via de slufter, de opening in de duinenrij, komt de zee nog steeds het gebied binnen. Jaarlijks worden zo vele kubieke meters zand in het gebied gedeponeerd. Het schor hoogt hierdoor in snel tempo op en dat leidt er weer toe dat het gebied nog maar spaarzaam overstroomt. Een geleidelijke verzoeting van het gebied is het gevolg.

Onlangs is de sluftergeul uitgediept en met het vrijkomende zand zijn nieuwe duinen aangelegd in het westelijker gelegen nieuwe natuurgebied de Herdijkte Zwarte Polder.

Vertrek en aankomst:

Strandpaviljoen De Boekanier, Duinovergang 19 / Zeedijk 1C, 4504 PK Nieuwvliet

Ruime gratis parking aan de duinovergang.

Hoe geraak je in Nieuwvliet:

Komende van Knokke (rotonde Natiënlaan):

Komende van Antwerpen, E34: afrit naar Kaprijke.

Welke wandelingen zijn voorzien:

15 km, 8 km en 4 km, alle wandelingen vertrekken en komen toe aan de Boekanier.

Wandeling 1: 15 km (7 km voormiddag + 8 km namiddag), Verzamelen om 9:45 uur op de Parking

Vertrek om 10:00 uur aan de Boekenier. We wandelen langs het wandelpad richting de Nieuwesluis, waar we rechtsomkeer maken en langs het strand terug keren naar de Boekanier. Na de middag starten we terug met de wandelaars van de 8 km.

Wandeling 2: 8 km, Verzamelen om 13:00 uur op het strand naast de Boekanier

Vertrek om 13:15 uur aan de Boekanier. Via het wandelpad gaan we naar de Verdronken zwarte polder, en dan verder richting Cadzand. Ter hoogte van het strandpaviljoen “Strand Ruig” keren we langs het strand terug naar de Boekanier.

Wandeling 3: 4 km, Verzamelen om 13:00 uur op het strand naast de Boekanier

Vertrek om 13:15 uur aan de Boekanier. Deze strandwandeling is bedoeld voor de jonge honden en veteranen. We wandelen langs het strand richting Verdronken Zwarte Polder om dan samen met de andere wandelaars terug te keren naar de Boekanier.

Tijdens de middag kan iedereen tegen democratische prijzen (op eigen kosten) eten in de Boekanier, dus ook de namiddagwandelaars kunnen eerst hun batterijen opladen. Lunchpauze is voorzien van 12:00 uur tot 13:15 uur. Na de wandeling zakken we nog eens af naar de Boekanier om allemaal nog wat na te genieten van deze dag.

Wij hopen jullie dus allemaal terug te zien op 29 oktober, en voor de fokkers, misschien is dit de uitgelezen kans om eens enkele van jullie puppykopers uit te nodigen.

Groetjes, het GRCB wandelteam.

 

Indéfini