Glitters Obsidian Butterfly

Glitters Obsidian Butterfly is "Duits VDH Kampioen"
Glitters Obsidian Butterfly est devenu "Champion du Luxembourg"
Glitters Obsidian Butterfly is now "Luxembourg champion"

Fokker/Eleveur/Breeder: Kathy Braeckman.
Eigenaars/Propriétaires/owner: Kathy Braeckman.

De nodige punten hiervoor behaalde hij te

  • 09-04-2017 : Luxembourg – Judge : Carin Swysen, 1U & CACL
  • 03-09-2016 : Luxembourg – Judge : Jean-François Vanaken, 1U, CACL

Proficiat aan de eigenaar en fokker.
Félicitations au propriétaire et éleveur.
Congratulations to owner and breeder.

Indéfini