On The Catwalk No Hills

On The Catwalk No Hills is "Ned Clubwinner 2017"
On The Catwalk No Hills est devenu "Clubwinner néerlandais 2017"
On The Catwalk No Hills is now "Dutch Clubwinner 2017"

Fokker/Eleveur/Breeder: Dirk en Ilse Peeters - Van Nunen.
Eigenaars/Propriétaires/owner: Dirk en Ilse Peeters - Van Nunen.

On The Catwalk No Hills is Nederlands Club kampioen.

De nodige punten hiervoor behaalde zij te

  • Kampioenschaps clubmatch van de GRCN te Hoenderloo Nederland fokkersklas teven, wordt Beste Teef met dubbel CAC en tevens BOB en BIS!

Proficiat aan de eigenaar en fokker.
Félicitations au propriétaire et éleveur.
Congratulations to owner and breeder.

Indéfini