Mededeling - Communication - Communication

17-02-2017. ALGEMENE VERGADERING van de leden van de GRCB / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des MEMBRES du GRCB =====> Lidgeld 2017 - Cotisation 2017 ! <=====

ALGEMENE VERGADERING van de leden van de GRCB

 

VRIJDAG, 17 februari 2017, om 20.u te Rumst
 

Kom naar de ALV vd GRCB op 17/2 in Rumst!

Online inschrijven (enkel leden) via de "formulieren leden" (eerst aanloggen, indien geen account, gelieve deze eerst aan te maken).

Rechtstreeks inschrijven via deze link.

 

Let op: enkel leden die het lidgeld betaald hebben voor de ALV hebben stemrecht!!! (eventueel bewijs van betaling meebrengen).

 

Agenda
1. Opening door de voorzitter

2. Verslag van :

  • secretaris,
  • penningmeester,
  • werkcommissie-verantwoordelijk,
  • fokbeleidverantwoordelijke

3. Ontheffing (demissionering) van het bestuur.

4. Verkiezingen:
a) uittredend en herkiesbaar:

  • Jos Stouthuysen

b) Kandidaten bestuurslid:

  • ...............

Voor deze kandidaten geldt dat zij schriftelijk op het secretariaat bezorgen , één maand voor de ALV ,
PLUS 20 HANDTEKENINGEN VAN GRCB - LEDEN!

5. Aanstelling van het nieuwe bestuur

Pauze

6. Beste golden & beste jeugdgolden 2016.

7. Vragen & antwoorden, constructieve ideeën & voorstellen.
    Info over de VFC en de kynologische toekomst (Jos)

8. Tot slot:
heffen we het « glas » op het nieuwe jaar
En houden we een « happy hour » !

Parochiecentrum "DE VOSBERGEN"
te RUMST autosnelweg E19 Antwerpen-Mechelen-Brussel, afrit - 8 Duffel-Rumst.
Richting Duffel tot aan de verkeerslichten (300m),
dan rechtdoor en het eerste straatje (na 50m) links.
Juist over de eerste verkeersdrempel onmiddellijk rechts op de parking van de school.

Nederlands